Музей құрылымы

Музей жетекшісі: Кубашева Елена Иватқызы

Тел: 8 (727) 261-42-69

E-mail: e_kubasheva@inbox.ru

Ғылыми бөлім меңгерушісі: Серікбаева Жаннет Даулетқызы

Тел: 8 (727) 272-11-02

E-mail: 2614269kz@mail.ru

Аға ғылыми қызметкер: Жусіпбаева Нұрила Сергейқызы

Тел: 8 (727) 261-42-69

E-mail: 2614269kz@mail.ru

Ғылыми қызметкер: Алдабергенов Рүстем Оңғарбекұлы

Тел: 8 (727) 261-42-69

E-mail: r.aldabergenov@inbox.ru

Ғылыми қызметкер:  Манатбеков Бақтөре Дулатбекұлы

Тел: 8 (727) 261-42-69

E-mail: bakhtore.d.m@mail.ru

Ғылыми қызметкер: Нұрлытанова Меруерт Мәдиқызы

Тел: 8 (727) 261-42-69

 E-mail: meruert.nurlytanova@mail.ru